POLOŽKA CENA HMOTNOST*

chlazená brojlerová husa
(včetně drobů) - farmářská husa

VYSOKÉ KVALITY MASA

 190,- Kč/kg 3 - 6 kg
jatečné prase

40,- Kč/kg

100-130 kg**
sele na rožnění

85,- Kč/kg  prvních 30 kg
38,- Kč/kg  každé další kg


individuální domluva

30-60 kg

 

přes 60 kg

sele na uzení

85,- Kč/kg  

20-30 kg

   

 

 

*Hmotnost  hus je váha chlazeného masa. Hmotnost prasat je živá váha zvířete.
**Jatečné prase o živé hmotnosti více než 130 kg pouze na vyžádání, po předchozí domluvě.